Hipnoza regresyjna

Słowo regres pochodzi z języka łacińskiego i oznacza cofanie się, ruch wsteczny. Na tym właśnie polega regres terapeutyczny – na cofaniu się do negatywnych przeżyć z przeszłości, które nie zostały odreagowane i przejawiają się w dorosłym życiu w postaci ciągle powtarzanych sytuacji, wzorców zachowań i reakcji emocjonalnych.

  • Cena: 250 zł, czas trwania sesji 2 godz. Sesja stacjonarna.

Regres jest terapią w pełni bezpieczną. Osoba poddawana regresji jest cały czas świadoma, może zadawać pytania, udziela odpowiedzi, przypominają jej się te wydarzenia z przeszłości, które na dany moment jest w stanie zaakceptować. Sesje regresu można powtarzać.

W trakcie hipnozy regresyjnej możliwe jest cofnięcie się do okresu dzieciństwa (tam powstaje najwięcej urazów), możliwie jest również cofniecie się pamięcią do okresu prenatalnego. Często obserwuje się również fakt cofania w bardzo odległe czasy. Niezwykłe w tych sesjach jest to, że Klient pamięta w najdrobniejszych szczegółach detale dotyczące epoki, ubrania, przedmioty, słownictwo, zwyczaje. Wydarzenia, do których nastąpiło przeniesienie często wywołują silne emocje, tak jakby pamięć tych zdarzeń była wciąż żywa.

Wiara w reinkarnację nie ma znaczenia dla powodzenia tej terapii, dlatego też hipnoza regresyjna jest powszechnie i z sukcesem stosowana przez terapeutów na całym świecie.